Omale bv

(Een link naar deze pagina wordt automatisch toegevoegd)

Gaarlandtpark

Persbericht vanuit gemeente Emmen

Gemeente zet volgende stap in ontwikkeling Angelsloërdijk
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om verder te gaan met de ontwikkelingen aan de Angelsloërdijk, het terrein van de huidige camping en het zwembad Aquarena. Omale bv heeft eind vorig jaar
haar visie gepresenteerd voor dit gebied.
De visie wordt de komende tijd samen met hen uitgewerkt tot plannen. Zodra er plannen zijn, worden deze aan omwonenden en andere geïnteresseerden gepresenteerd.


De locatie Angelsloërdijk is in het Masterplan Emmen Centrum (MEC) aangewezen als een gebied dat met name geschikt is voor een combinatie van zorg, onderwijs en wonen. Omale bv heeft zich hier op gericht en een zogeheten ‘Goed leven’ concept bedacht. Dit betekent dat er in het gebied een aantal zorg, wellness- en recreatievoorzieningen met woningen gebouwd moeten worden. De woningen en de diensten van de zorgvoorzieningen worden samen aangeboden, zodat bewoners met passende zorgpakketten kunnen leven in het ‘Burgemeester Gaarlandtpark’. Zoals Omale het nieuwe gebied genoemd heeft.

Zwembad en camping
De visie voor de Angelsloërdijk betekent dat er een andere plek gevonden moet
worden voor bijvoorbeeld het zwembad en de camping. Op dit moment wordt
hiervoor, in goed overleg met betrokkenen gezocht naar oplossingen.

Het vervolg
De visie wordt de komende periode uitgewerkt tot een ontwikkelplan. Hierna
wordt iedereen uitgenodigd voor een bijeenkomst waar vragen gesteld kunnen
worden en geïnteresseerden hun mening kunnen geven op dit plan. Deze
opmerkingen worden meegenomen bij de uitwerking van de plannen.