Omale bv

(Een link naar deze pagina wordt automatisch toegevoegd)

Home

Ontwikkeling
De ontwikkelingen in de vraag naar zorg gaan sneller dan ooit. Burgers worden mondiger, beschikken over een toenemende hoeveelheid informatie en worden steedsveeleisender. Overheid, burgers en verzekeraars willen meer service en kwaliteit tegen lagere kosten. Lifestyle en preventie worden nieuwe zorgdomeinen. De vraag naar zorg neemt toe ten gevolge van zorginnovatie en vergrijzing. De overheid stimuleert de trends door serieus werk te maken van marktwerking in de zorg. Ziekenhuizen en artsen kunnen hun dienstverlening aanbieden in de vorm van gespecialiseerde praktijken, klinieken of andere private samenwerkingsverbanden. (ZBC’s)

Zorginstellingen zullen meer dan ooit een sterke strategische visie moeten ontwikkelen en vorm geven die inspeelt op de maatschappelijke trends. Ze moeten breken met een aanbodgerichte traditie die zich heeft gevormd vanaf het eerste uur van deprofessionaliseringvan de zorg.

Waarom Omale

Omale helpt zorginstellingen om de omslag naar vraagsturing te maken. Ze doet dit als partner en adviseur. Omale beschikt over een gedegen kennis van de procedures, organisatieprincipes en werkwijzen in de zorg. Daarnaast heeft Omale, met haar wortels in het bedrijfsleven, een frisse visie op het gebied van ontwikkeling van klantvriendelijke, medisch hoogstaande en bedrijfseconomisch verantwoorde projecten.

Omale heeft in nauwe samenwerking met zorginstellingen en specialisten met succes verschillende private projecten in de zorg gerealiseerd.

Omale creëert daarbij altijd een situatie waarbij er parallelliteit van belangen ontstaat en een optimale prijs/kwaliteit verhouding. Uitgangspunt zijn de belangen en posities van de diverse partners waarbij iedereen datgene doet waar hij of zij goed in is.