Omale bv

(Een link naar deze pagina wordt automatisch toegevoegd)

Zorginfrastructuur

'Omale zorg' participeert in zorgprojecten op turn key basis. Dat wil zeggen inclusief de bouw of verbouw van een pand. Omale ontwikkelt hierbij het programma van eisen, selecteert de architect, verzorgt de aanbesteding en begeleidt het bouwtraject.
Het belang hiervan is voor Omale gelegen in de omstandigheid, dat de 'onderbrenging' van de zorgconsument van het grootste belang is. Niet alleen wordt door de consument veel waarde gehecht aan het welbevinden, ook is volgens de theorie van de 'healing environment' een goede zorgomgeving een gezondheidsbevorderende omgeving. Verder is juist door een adequate inrichting op het gebied van de bouwkosten en exploitatie vaak veel te winnen.

Omale heeft daarbij oog voor de exploitatiekosten van het gebouw, de mate waarin het bijdraagt aan de gezondheidsbevordering en de mogelijkheden om het gebouw in te zetten als marketingtool. Het gebouw wordt gezien als een productiemiddel wat in zichzelf waarde kan genereren. Omale heeft veel aandacht voor serviceconcepten in combinatie met doelmatigheid.