Omale bv

(Een link naar deze pagina wordt automatisch toegevoegd)

Participatie

Samenwerken

'Omale participatie' heeft als doel de zorginstellingen te ondersteunen in de omslag naar een vraaggestuurd aanbod. Omale gaat hierbij uit van een model waarin ziekenhuizen en specialisten samenwerken met ondernemers en bedrijven. Binnen de zorgsector is een grote medische en zorggerelateerde kennis aanwezig. Daarnaast is er in de marktsector bewezen kennis rond het economisch aanbieden van diensten en producten. Beide sectoren kunnen elkaar structureel versterken als ze bereid zijn hun kennis en ervaring te investeren in een private samenwerking.

Expertise van Omale

Omale biedt kennis en ervaring uit beide sectoren.
De volgende onderwerpen behoren  tot de expertise van Omale :

 - marktwerking
 - publiciteit
 - financieringsmogelijkheden
 - kostenbeheersing
 - subsidiëring
 - projectontwikkeling
 - ontwikkelingen in de zorg
 - financiering van de zorg
 - juridische zaken

Gesprekspartner

Als gesprekspartner voor zorgverzekeraars, ziekenhuizen, specialisten, artsen en andere zorgaanbieders staat Omale goed aangeschreven in de medische wereld. Ook in de zakenwereld beschikt Omale over een groot netwerk aan contacten met onder andere provincies, gemeentes, organisatiebureaus, architecten, marketingdeskundigen en particuliere en zakelijke investeerders.

Turn Key

Omale participeert in zorgprojecten. Veelal na een consultancy opdracht komt participatie aan de orde. Dat is bijvoorbeeldl het geval geweest bij de dialyseklinieken, Kop van Zuid en Hotel Kop van Zuid. Wenst u meer informatie ter zake, dan zijn wij graag bereid in een onderhoud een en ander te verduidelijken.