Omale bv

(Een link naar deze pagina wordt automatisch toegevoegd)

Investment

Ontwikkelingen

De  Nederlander is gefocust op gezondheid en is welvarend.
Zorgverzekeraars zullen overgaan tot polisdifferentiatie en het verleggen van de aandacht van de verkoop van polissen naar de aanbieding van verschillende zorggerelateerde diensten. De marktomvang zal in 5 a 7 jaar tijd groeien van 60 naar 120 miljard euro. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij vraaggeoriënteerd gaan opereren. Er wordt meer nadruk gelegd op optimalisering van prijs en kwaliteit.

Competitieve omgeving

Door bovengenoemde ontwikkelingen ontstaat behoefte aan organisaties die nieuwe vormen van zorg kunnen bieden op een efficiënte en vraaggeoriënteerde wijze in een competitieve omgeving. Dit vraagt om privaat kapitaal.

Investerings en projectontwikkelingsvennootschap

Op grond hiervan heeft Omale  een investerings- en projectontwikkelingvennootschap opgericht die zich uitsluitend richt op de zorgmarkt. De focus van Omale Investment is  investeren in en realiseren van projecten voornamelijk in de private setting en 'turn around'  bij ziekenhuizen.
Echter, anders dan bij de traditionele 'investors' ziet Omale zichzelf niet als partij die geld ter beschikking stelt.
Omale wil graag op consultancy basis fungeren als diegeen die de partijen bij elkaar brengt.
Waar ligt dan de toegevoegde waarde?
Omdat de financieel technische inrichting van een project, hoe zinvol of noodzakelijk ook, niet de enige reden vorm voor een potentiële geldverstrekker om te participeren. De andere elementen, die wel doorslaggevend zullen zijn, kunnen worden bijgebracht door Omale.
Omale werkt daarbij nauw samen met stakeholders in het zorgproces, dat wil zeggen ziekenhuizen, specialisten en zorgverzekeraars, alsmede (private) investeerders en kan aldus, na kritische toetsing, inschatten of financiering van het initiatief realiseerbaar is.