Omale bv

(Een link naar deze pagina wordt automatisch toegevoegd)

Contact

Denkt u na over een initiatief op de private gezondheidsmarkt, zoekt u als organisatie op het gebied van care of cure een gesprekspartner uit de markt?

Omale is een van de eerste organisaties in Nederland die private initiatieven in de reguliere gezondheidszorg tot een succes heeft gemaakt. We hanteren daarbij het principe dat de klant altijd centraal staat. De klant kiest zelf aan welke zorgleverancier hij zich wil toevertrouwen. Dat veronderstelt dat de aangeboden zorg optimaal moet zijn. Klantvriendelijk, medisch hoogstaand en tegen een juiste prijs-kwaliteitverhouding. Moderne apparatuur, goed opgeleid personeel, optimale arbeidsomstandigheden, een hoge mate van efficiency en een marktgerichte aanpak zijn dan een voorwaarde. Binnen die context willen we graag met u praten over samenwerking bij het realiseren van een nieuw initiatief. Onze inbreng richt zich daarbij op alle aspecten rond marktwerking, organisatie, publiciteit en marketing, en financieel beheer.

Bel voor meer informatie over onze visie op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de achtergronden van eerder gerealiseerde projecten. t: 0591 638 638


Omale

Bezoekadres
Boermarkeweg 46n
7824 AA Emmen
Kop van Zuid - 4e etage

info@omale.nl